Prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz prof. zw. PWr

Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

Switch to English version

Pokój 231 C-3

Tel. 27-95

Adres e-mail: ewaryst.rafajlowicz@pwr.wroc.pl

Lista publikacji

Wybrane preprinty i teksty publikacji

Cytowania wg WoS do 2016 roku Cytowamia wg Scholar Google

Linki do wspolautorow

Aktualnie pełnione funkcje

1) Kierownik Katedry Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania

2) Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

3) Komitet Automatyki i Robotyki PAN

4) Ekspert Narodowego Centrum Nauki, ST7

5) Senior Member IEEE

6) Opiekun specjalności ART (Technologie Informacyjne w Systemach Automatyki) na kierunku AiR

7) Kolegium redakcyjne International Journal of Matemathics and Computer Science

8) Do roku 2016 przewodniczący Komitetu Nauk Ścisłych i Technicznych Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)