Prof. Dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

Pokój 212 C-3

Tel. 3345

Adres e-mail: ewa.rafajlowicz@pwr.wroc.pl

Pełnione funkcje

1) Member IEEE

2) Przewodnicząca Kmisji Egzaminów Dyplomowych specjalności

3) Kolegium redakcyjne Applied Mathematics

Ważne linki