Zakład Sterowania Jakością Procesów Wytwórczych

Po reorganizacji Wydziału Elektroniki w 2015 roku, odtworzono Katedrę Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania oraz utworzono Katedrę Informatyki Technicznej. Pracownicy Zakładu weszli w skład nowcyh katedr.